Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 21.08.2013 № 1222 “Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти” оцінювання навчальних досягнень учнів у 1 класі здійснюється вербально з усіх предметів. У 2-4 класах вербально оцінюються предмети інваріантної складової: “Сходинки до інформатики», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», «Основи здоров᾽я», «Фізична культура».

При оцінюванні знань, вмінь і навичок учнів 2 класу (І семестр) за рішенням педагогічної ради замість балів використовуються словесні (вербальні) оцінки.

Рівні навчальних досягнень учнів початкових класів

Початковий рівень (1–3 бали) ― учень/учениця засвоїв/засвоїла знання у формі окремих фактів, елементарних уявлень, які може відтворити; володіє різними видами умінь на рівні копіювання зразка виконання способу дії; виконує самостійну роботу під безпосереднім керівництвом учителя, але допомогу не може сприйняти одразу, а потребує детального кількаразового її пояснення;

середній рівень (4–6 балів) ― учень/учениця володіє знаннями у формі понять, відтворює їхній зміст, ілюструє прикладами з підручника; відповідь будує у засвоєній послідовності; володіє вміннями на рівні виконання способів діяльності за зразком у подібній ситуації; самостійну роботу виконує зі значною допомогою;

достатній рівень (7–9 балів) ― учень/учениця володіє поняттями, відтворює їхній зміст, ілюструє не тільки відомими, а й новими прикладами, встановлює відомі внутрішньопонятійні зв’язки; вміє розпізнавати об’єкти за різними ознаками, які охоплюються засвоєними поняттями; під час відповіді може відтворити засвоєний зміст в іншій послідовності, не змінюючи логічних зв’язків; володіє вміннями на рівні застосування способу діяльності за аналогією; самостійні роботи виконує з незначною допомогою вчителя; володіє вміннями виконувати окремі етапи розв’язання проблеми і застосовує їх у співробітництві з учителем;

високий рівень (10–12 балів) ― учень/учениця володіє системою понять у межах, визначених навчальними програмами, встановлює як внутрішньопонятійні, так і міжпонятійні зв’язки; вміє розпізнавати об’єкти за різними ознаками, відповідь аргументує новими прикладами; вміє застосовувати способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях; самостійні роботи виконує без допомоги вчителя; виконує творчі завдання.

Показники темпу читання вголос

Клас І семестр ІІ семестр
1 20-30 сл/хв
2 35–45 сл/хв 50–60 сл/хв
3 65–70 сл/хв 75–80 сл/хв
4 80–85 сл/хв 90–95 сл/хв
Кiлькiсть переглядiв: 482

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.